Aktivnosti

Društveni komorni ansambl HGZ-a

Ansambl je osnovan 1999. pri Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu na poticaj i pod umjetničkim vodstvom profesora Josipa Klime. Cilj je bio okupiti ljubitelje klasične glazbe, amatere i profesionalce, koji žele uživati u zajedničkom muziciranju.

Ansambl 2007. dolazi pod okrilje Hrvatskoga glazbenog zavoda i djeluje pod nazivom Društveni komorni ansambl. U sezoni 2009./2010., u ciklusu Glazbeni petak u podrumu, nastupio je čak 21 put. Njegovanje posebno prisnog odnosa s publikom tradicija je ovog ansambla.

Do sada je izveo više od tisuću skladbi iz pera dvjestotinjak skladatelja, a većina koncerata tematski je vezana za pojedina glazbena razdoblja, skladatelje ili narodnosti, poput Dore Pejačević, Franza Schuberta, Edvarda Griega.

Od osnutka do danas kroz ansambl je prošlo tridesetak članova. Umjetnički voditelji bili su Željko Švaglić, Nives Šimunić i Marijan Zlatarić.

Danas Društveni komorni ansambl vodi pijanistica i profesorica klavira Vesna Šepat Kutnar, mr. art.

Ima petnaest članova, koji su većinom glazbeni amateri sa srednjoškolskim glazbenim obrazovanjem. Nastupaju kao solisti na raznim instrumentima, u pratnji klavira ili uz orkestar, u manjim komornim sastavima te na dva klavira četveroručno, šesteroručno i osmeroručno.      

Biografija umjetničke voditeljice

Vesna Šepat Kutnar diplomirala je klavir i klavirsku pedagogiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi profesora Jurice Muraija te magistrirala komornu glazbu za klavir na Sveučilištu u Grazu, u Austriji, u klasi profesorice Kätte Wittlich. Kao viši predavač zaposlena je na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Osnivačica je i pijanistica Ansambla salonske glazbe. S Društvenim komornim ansamblom Hrvatskoga glazbenog zavoda surađuje od 2005., a od 2015. njegova je umjetnička voditeljica.  

Članovi

 • Pjevači: Vahdela Slobodić (sopran), dizajnerica; Ante Topić (tenor), glazbenik
 • Klavir: Nada Dukarić, akad. glazbenica; Jasminka Gornik, dipl. ing. arhitekture; Vera Pech, prof. germanistike i sudski tumač; Tajana Slišković, odgojiteljica i profesorica klavira
 • Violina: Janja Iveković, akad. glazbenica; doc. dr. sc. Nada Lang, internistica i hematologinja
 • Violončelo i saksofon: Ivan Slobodić, akad. glazbenik
 • Flauta: Dragoslav Milošević, akad. glazbenik; Matea Vušković, akad. glazbenica; Inja Ogorelec, službenica
 • Klarinet: mr. sc. Božidar Rogić, dipl. ing. elektrotehnike
 • Mandolina, violina i klavir: Štefan Žižek, postolar i radio-tv mehaničar

Gosti

 • Pjevači: Tereza Gabrić (mezzosopran), glazbena pedagoginja; Iva Krajač (sopran), teologinja
 • Violončelo: Tea Krčelić, akad. glazbenica
 • Fagot: Kristijan Mance Topić, student
 • Klarinet: Martin Potočnik, akad. glazbenik
 • Trombon: Marin Rabadan, akad. glazbenik
 • Horn in F: Pavao Došen, student
 • Fagot: Ruža Bjelovučić, stomatologinja
 • Gitara: Darko Gulić, elektroničar
 • Bas gitara: Krešimir Baraković, prof. glazbenik
 • Bubnjevi: Ivan Gvozdanović, dipl. ing. šumarstva