Aktivnosti

Društveni komorni ansambl HGZ-a

Ansambl je osnovan 1999. pri Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu na poticaj i pod umjetničkim vodstvom profesora Josipa Klime. Cilj je bio okupiti ljubitelje klasične glazbe, amatere i profesionalce, koji žele uživati u zajedničkom muziciranju.

Ansambl 2007. dolazi pod okrilje Hrvatskoga glazbenog zavoda i djeluje pod nazivom Društveni komorni ansambl. U sezoni 2009./2010., u ciklusu Glazbeni petak u podrumu, nastupio je čak 21 put. Njegovanje posebno prisnog odnosa s publikom tradicija je ovog ansambla.

Do sada je izveo više od tisuću skladbi iz pera dvjestotinjak skladatelja, a većina koncerata tematski je vezana za pojedina glazbena razdoblja, skladatelje ili narodnosti, poput Dore Pejačević, Franza Schuberta, Edvarda Griega.

Od osnutka do danas kroz ansambl je prošlo tridesetak članova. Umjetnički voditelji bili su Željko Švaglić, Nives Šimunić i Marijan Zlatarić.

Danas Društveni komorni ansambl vodi pijanistica i profesorica klavira Vesna Šepat Kutnar, mr. art.

Ima petnaest članova, koji su većinom glazbeni amateri sa srednjoškolskim glazbenim obrazovanjem. Nastupaju kao solisti na raznim instrumentima, u pratnji klavira ili uz orkestar, u manjim komornim sastavima te na dva klavira četveroručno, šesteroručno i osmeroručno.

Koncertna sezona 2017/18.

30. 10. 2017, Mala dvorana u 18 h

Putovanje glazbom: Austrija – Mađarska

Umjetnička voditeljica: Vesna Šepat Kutnar

18. 12. 2107, Velika dvorana u 20 h

Božićni koncert Društvenih ansambala HGZ-a

Voditelji: Zoran Juranić, Zlatko Dvoržak, Branka Bubalo-Paliska, Vesna Šepat-Kutar

26. 1. 2018, Mala dvorana u 18 h

Putovanje glazbom: Amerika – Brazil

Umjetnička voditeljica: Vesna Šepat Kutnar

26. 3. 2018, Mala dvorana u 18 h

Putovanje glazbom: Italija – Njemačka

Umjetnička voditeljica: Vesna Šepat Kutnar

18. 4. 2018, Velika dvorana u 20 h

Dan hrvatskoga glazbenog zavoda

Umjetnička voditeljica: Vesna Šepat Kutnar

Program:

Frédéric Chopin: Valcer u h-molu, op. 69 br. 2 izvodi: Nada Dukarić, klavir

Astor. Piazzolla: Oblivion, izvode: Vladimir Begović, fagot; Nada Lang, Božena Šarčević, violina; Blanka Cvetnić, viola; Ivan Slobodić, violončelo; Vesna Šepat Kutnar, klavir; dirigentica: Vlasta Faist Maras

Paul Lincke: Berliner Luft, izvode: Nada Lang, Božena Šarčević, Filip Šimić, Divna Divić Puškarski, Dragoslav Milošević, Matea Vušković, Martin Potočnik, Blanka Marija Car, Božidar Rogić, Vladimir Begović, Nada Dukarić, Jasminka Gornik, Ivan Slobodić, Vlasta Faist Maras

21. 5. 2018, Mala dvorana u 18 h

Putovanje glazbom: Lijepa naša

Umjetnička voditeljica: Vesna Šepat Kutnar

Ulaznice: 50 kn, umirovljenici, đaci i studenti 30 kn, članovi HGZ-a besplatno

Gostovanja

18. 11. 2017, Lipik

Multikulturalni centar, 11. koncertna sezona udruge Tilia

16–17. 6. 2018, Lipik

Dani Straussa u Lipiku

Biografija umjetničke voditeljice

Vesna Šepat Kutnar diplomirala je klavir i klavirsku pedagogiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi profesora Jurice Muraija te magistrirala komornu glazbu za klavir na Sveučilištu u Grazu, u Austriji, u klasi profesorice Kätte Wittlich. Kao viši predavač zaposlena je na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Osnivačica je i pijanistica Ansambla salonske glazbe. S Društvenim komornim ansamblom Hrvatskoga glazbenog zavoda surađuje od 2005., a od 2015. njegova je umjetnička voditeljica.

Članovi u sezoni 2017/18.

Pjevači:

 • Vahdela Slobodić (sopran), dizajnerica
 • Iva Krajač (sopran), teologinja
 • Tereza Gabrić (mezzosopran), glazbena pedagoginja
 • Ante Topić (tenor), glazbenik

Klavir:

 • Nada Dukarić, akad. glazbenica
 • Jasminka Gornik, dipl. ing. arhitekture
 • Vesna Pech, prof. germanistike i sudski tumač
 • Tajana Slišković, odgojiteljica i profesorica klavira

Violina:

 • prof. dr. sc. Božena Šarčević, liječnica
 • doc. dr. sc. Nada Lang, internistica i hematologinja
 • Violončelo i saksofon: Ivan Slobodić, akad. glazbenik

Flauta:

 • Dragoslav Milošević, akad. glazbenik
 • Matea Vušković, akad. glazbenica

Klarinet:

 • mr. sc. Božidar Rogić, dipl. ing. elektrotehnike
 • Blanka Marija Car, studentica

Produkcijska podrška:

 • Inja Ogorelec, službenica
 • mr. sc. Božidar Rogić, dipl. ing. elektrotehnike