Aktivnosti

Glasilo HaGeZe

Mjesečno glasilo HaGeZe izlazi od studenoga 1997., i to devet brojeva godišnje, od listopada do lipnja. Riječ je o glasilu udruge društva prijatelja glazbe i glazbenih amatera, što Hrvatski glazbeni zavod jest. U njemu članovi pronalaze korisne informacije o planovima i programima, pozive na koncerte i obljetnice HGZ-a, ali i informacije o glazbenim događajima drugih organizatora, izložbama, glazbenim izdanjima, manifestacijama i festivalima. Posebnu pozornost uredništvo glasila pridaje feljtonima iz pera renomiranih muzikologa, dirigenata, skladatelja, pijanista, povjesničara umjetnosti, publicista, književnika, slikara, jezikoslovaca i teatrologa.

HaGeZe nastoji istodobno donositi jednostavne, korisne obavijesti te visokovrijedne znanstvene i multidisciplinarne tekstove o glazbi, reportažne prikaze glazbenog života i predstavljanja bogate hrvatske glazbene baštine, za što su Knjižnica i Zbirka arhivskoga gradiva Hrvatskoga glazbenog zavoda neiscrpno vrelo.

Urednice glasila su Nada Bezić i Seadeta Midžić.

Redoviti članovi Hrvatskoga glazbenog zavoda glasilo dobivaju besplatno na kućnu adresu.

Za ostale građane ono je dostupno u ograničenom broju na blagajni HGZ-a.

ISSN 1332-1129 (tisak)
ISSN 1132-1137 (elektroničko izdanje)

Novo

2017 10

HaGeZe, listopad 2017.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.