Aktivnosti

Muzički lektorij

U želji da se što širem krugu publike približe glazbene teme, od 2013. godine pokrenut je ciklus predavanja pod nazivom Muzički lektorij.

Pozivamo vas da se pridružite. Ulaz je besplatan.

Voditelj ciklusa: Marcel Bačić

20. 10. 2016.

Marcel Bačić

Schönberg i Kandinsky

Nutarnje Lijepo jest Lijepo koje se odustajanjem od uobičajenog Lijepog primjenjuje po nalogu nutarnje nužnosti. Nenaviklom se čovjeku to nutarnje lijepo naravno čini ružnim, jer čovjek općenito naginje izvanjskom i nerado spoznaju nutarnju nužnost. (I to osobito danas!) Potpuno odustajući od uobičajenog lijepog, držeći svetima sva sredstva koje vode k samoočitovanju, ide danas još sâm, tek od malobrojnih oduševljeno priznavan, bečki kompozitor Arnold Schönberg. Ovaj „hvalisavac“, „opsjenar“ i „šeprtlja“ u svojem Nauku o harmoniji kaže: „... moguć je svaki suzvuk, svaka progresija. Ali ja već danas osjećam da i tu postoje određeni uvjeti o kojima ovisi hoću li upotrijebiti ovu ili onu disonancu.“ Schönbergova nas glazba uvodi u jedno novo carstvo, gdje muzički doživljaji nisu akustički, nego čisto duševni. Ovdje započinje glazba budućnosti. (Vasilij Kandinski, O duhovnom u umjetnosti, 1911.)

19. 4. 2016.

Krešimir Veselić

Nepoznati Mozart

Krešimir Veselić, profesor emeritus matematičke fizike na Fernuniversität Hagen i dopisni član HAZU, violinist i voditelj zbora Matice hrvatske za Ruhrsko područje, bavi se proučavanjem zanemarenih aspekata Mozartova stvaralaštva.

Jedan od njih je odnos Mozarta s J. S. Bachom, a drugi Mozartova nedovršena djela te problem njihove upotpune i rekonstrukcije. Bit će govora o zanimljivim spoznajama o Mozartovim inspiracijama, o njegovoj tehnici, projektima i o njihovoj sudbini te nekim zanimljivim biografskim detaljima. Predavanje će biti popraćeno zvučnim i slikovnim ilustracijama.

29. 3. 2016.

Marcel Bačić

Goethe i muzika

Kao izraziti čovjek oka, „rođen da gleda i pozvan da motri“, Goethe je bio osjetljiv na zvuk Sunca, buku svjetlosti, škripu Febovih kola, pjev antičkih hramova. Slušao je muziku „da smiri dušu i odriješi duhove“ i bio je svjestan da nedostatak sluha više škodi karakteru nego muzikalnosti. Slutio je da vidljiva klasika mora stajati na čujnom etosu, optički duh na akustičkoj duši: svjesni klasicist respektirao je muzičku podsvijest Winckelmannova doba. Ali romantičku muzikalnost tretirao je kao kolektivnu bolest, ne primjećujući da to Čarobnjaka muči tjeskoba Čarobnjakova učenika: potiskivao je duhove koje je sam dozvao. Kad je Schubertov Vilinski kralj poput Dioniza osvanuo pred Apolonovim vratima, Goethe se pravio kao da ne prepoznaje vlastitu baladu...

10. 2. 2016.

Marcel Bačić

Doktor Faustus

Na početku novoga vijeka, kao proročanstvo i opomena, stoji legenda o doktoru Faustu, koja je, poput većine zasnivateljskih legendi, za prepričavanje prepričana priča. U osnovi je to priča o čovjeku neprimjerenoj težnji za spoznajom dobra i zla. Zaboravivši da su za to Adam i Eva bili prokleti te da je i sam Kajinov potomak kojega se žrtva Bogu nije svidjela, Salomon se od Boga usudi zaiskati tu spoznaju – koja u konstrukciji Božje privole daje naslutiti faustovsko prokletstvo: „Dajem ti što si tražio, ali ti dajem i što nisi tražio...“ „Bit ćeš vriježom one sile koja vječno želi zlo, a vječno stvara dobro“, izvrće se ta misao u jednoj kasnoj inačici Faustove tragedije, malo prije nego što će Faust na pragu modernizma postati umjetnikom..