Novosti

Poziv članovima HGZ-a na redovnu godišnju i izbornu skupštinu

Skupština će se održati u srijedu, 21. veljače 2018. godine s početkom u 18 sati u Velikoj dvorani HGZ-a.

Prijedlog dnevnog reda:

  1. Otvaranje Skupštine, biranje radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  2. Čitanje zapisnika s prošle skupštine
  3. Izvještaj Ravnateljstva HGZ-a o radu Hrvatskoga glazbenog zavoda u 2017. godini s financijskim izvještajem i u razdoblju nakon ostavke predsjednika Marcela Bačića  10. siječnja 2018.
  4. Izvještaj Nadzornog odbora
  5. Plan rada za 2018.
  6. Izbor članova Ravnateljstva
  7. Razno

Prema odredbi članka 22. Statuta HGZ-a Skupština može pravovaljano djelovati ako je prisutno više od polovice članova. Ako u zakazano vrijeme nije prisutno toliko članova, Skupština se odlaže za pola sata i tada može pravovaljano odlučivati ako je prisutno najmanje 40 članova. 

Skupštinu saziva potpredsjednik Mladen Janjanin.

Prijedlozi za članove ravnateljstva HGZ-a sukladno statutu mogu se dostaviti pismenim putem tajništvu HGZ-a do 7. veljače 2018.