Raspored događaja

17. 4. 2018.

Velika dvorana

20:00

Zbor Hrvatske radiotelevizije

Sfumato – Baština sv. Tome u Leipzigu

Dirigent: Holger Speck; Pavao Mašić, pozitiv; Izidor Erazem Grafenauer, lutnja; Domen Marinčič, viola da gamba. Program; Doles, Hiller, Schein, Kuhnau, Bach, Rheinberger

Ulaznice

50 kn, umirovljenici, đaci, studenti i skupni posjeti 30 kn

18. 4. 2018.

Predvorje

18:00

Dan Hrvatskoga glazbenog zavoda

Vodstvo po zgradi HGZ-a; voditeljica: Nada Bezić

Ulaznice

Ulaz slobodan

18. 4. 2018.

Predvorje Velike dvorane

19:00

Dan Hrvatskoga glazbenog zavoda

Otvorenje izložbe »Arhivska građa HGZ-a kao izvor za diplomske muzikološke radove«; autorice: Marija Cestarić, Silva Milostić, Sara Ries

Ulaznice

Ulaz slobodan

18. 4. 2018.

Velika dvorana

20:00

Dan Hrvatskoga glazbenog zavoda

Društveni koncert: Društveni zbor – Branka Bubalo Paliska, zborovođa: Društveni orkestar – Zoran Juranić, dirigent; Društveni komorni ansambl – Vesna Šepat Kutnar, umjetnička umjetnička voditeljica; Društveni jazz orkestar – Zlatko Dvoržak, dirigent

Ulaznice

Besplatne ulaznice na blagajni HGZ-a

19. 4. 2018.

Mala dvorana

20:00

Glazbena škola Blagoja Berse

Koncert komorne glazbe

Ulaznice

Ulaz uz pozivnicu

20. 4. 2018.

Mala dvorana

20:00

Glazbena škola Blagoja Berse

Koncert puhača

Ulaznice

Ulaz uz pozivnicu

21. 4. 2018.

Mala dvorana

20:00

Glazbeno učilište Elly Bašić

Koncert Nove glazbe

Ulaznice

Ulaz uz pozivnicu

22. 4. 2018.

Velika dvorana

20:00

Hrvatski barokni ansambl

Organo da camera. Solist: Krešimir Has, orgulje. Program: Händel, Haydn, Stanley

Ulaznice

75 kn, umirovljenici, đaci i studenti 50 kn

24. 4. 2018.

Velika dvorana

20:00

Zagrebački kvartet

Martin Krpan i Davor Philips, violina; Hrvoje Philips, viola; Martin Jordan, violončelo

Program: B. Papandopulo: Gudački kvartet br. 3, »Narodni«; I. Kuljerić: Gudački kvartet »Song«; F. Schubert: Gudački kvartet br. 14, op. posth. D810 »Smrt i djevojka«

Ulaznice

50 kn, umirovljenici, đaci i studenti 40 kn

25. 4. 2018.

Mala dvorana

17:00

Glazbena škola Pavla Markovca

Koncert učenika Škole

Ulaznice

Ulaz uz pozivnicu