Raspored događaja

17. 4. 2018.

Velika dvorana

20:00

Zbor Hrvatske radiotelevizije

Baština sv. Tome u Leipzigu

Dirigent: H. Salopek

Ulaznice

50 kn, umirovljenici, đaci, studenti i skupni posjeti: 30 kn

19. 4. 2018.

Velika dvorana

20:00

Hrvatski komorni orkestar

F. Mendelssohn: Simfonija br. 10 za gudače

G. Tartini: Teufelstriller Sonate

P. de Sarasate: Zigeunerweisen

G. Mancusi: Suita za gudače "BeAeSeF"

B. Britten: Simple Symphony

Guido Mancusi, dirigent; Mario Hossen, violina

Ulaznice

60 kn, umirovljenici, đaci i studenti 40 kn

22. 4. 2018.

Velika dvorana

20:00

Hrvatski barokni ansambl

Organo da camera. Solist: Krešimir Has, orgulje. Program: G. F. Händel, J. S. Bach

Ulaznice

75 kn, umirovljenici, đaci i studenti 50 kn

24. 4. 2018.

Velika dvorana

20:00

Zagrebački kvartet

B. Papandopulo: Gudački kvartet br. 3, „Narodni“

I. Kuljerić: Gudački kvartet „Song“

F. Schubert: Gudački kvartet br. 14, op. posth. D810 „Smrt i djevojka“

Ulaznice

50 kn, umirovljenici, đaci i studenti 40 kn

9. 4. 2018.

Velika dvorana

20:00

Društveni jazz orkestar HGZ-a

Proljetni lahor. Koncert u povodu Međunarodnog dana jazza

Gošća: Radojka Šverko

Dirigent: Zlatko Dvoržak

Ulaznice

50 kn, umirovljenici, đaci i studenti 30 kn, članovi HGZ-a besplatno

2. 5. 2018.

Predvorje

18:00

Vodstvo po zgradi HGZ-a

Voditeljica: Nada Bezić

Ulaznice

20 kn, umirovljenici, đaci i studenti 10 kn

8. 5. 2018.

Velika dvorana

20:00

Hrvatski komorni orkestar

Puccini: Crisantemi

Di Marino: Koncert za bandoneon

Mendelssohn: Simfonija br. 7 za gudače

Sergey Smbatyan, dirigent; Cesare Chiacchiaretta, bandoneon

Ulaznice

60 kn, umirovljenici, đaci i studenti 40 kn

14. 5. 2018.

Velika dvorana

20:00

Društveni orkestar HGZ-a

Pietro Metastasio: Artaserse. Program: Piccinni, Hasse, Galuppi, Arne, Jomelli, J. Ch. Bach, Mysliveček, Bajamonti, Cimarosa, Paisiello

Gosti: studenti pjevanja Muzičke akademije u Zagrebu

Dirigent: Zoran Juranić

Ulaznice

50 kn, umirovljenici, đaci i studenti 30 kn, članovi HGZ-a besplatno

15. 5. 2018.

Velika dvorana

20:00

Guitarra viva

Zagrebački gitaristički kvartet. Program: de Falla/Turina/Piazzolla/Klobučar/Marković/Uhlik

Ulaznice

60 kn, umirovljenici, đaci i studenti 40 kn

21. 5. 2018.

Mala dvorana

18:00

Društveni komorni ansambl HGZ-a

Putovanje glazbom: Lijepa naša

Umjetnička voditeljica: Vesna Šepat - Kutnar

Ulaznice

50 kn, umirovljenici, đaci i studenti 30 kn, članovi HGZ-a besplatno