Hrvatski glazbeni zavod

Glazbena škola Blagoja Berse

14. 06. 2018.

Mala dvorana

20:00

Koncert učenika Škole

Ulaznice

Besplatne ulaznice u Školi

Kontakt

Osobe za kontakt, radno vrijeme

Ravnateljstvo

Hrvatski glazbeni zavod društvoje prijatelja glazbe i glazbenika amatera, neprofesionalna i neprofitna udruga u kulturi i umjetnosti čiji je cilj njegovanje, unapređivanje i širenje glazbene umjetnosti, osobito hrvatske. Društvom upravlja ravnateljstvo, koje poput nadzornog odbora i časnog suda djeluje počasno, bez novčane naknade.

Niz godina ravnateljstvo je bilo sastavljeno samo od glazbenika amatera i ljubitelja glazbe različith zanimanja, a od 20. stoljeća njegovi su članovi i profesionalni glazbenici.

Broj članova ravnateljstva tijekom povijesti se mijenjao, danas ih je jedanaestero.

Predsjednik:

 • Niko Đurić

Potpredsjednici:

 • Mladen Janjanin
 • Seadeta Midžić

Tajnik: Ljubomir Gašparović

Članovi:

 • Siniša Bizović
 • Divna Divić-Puškarski
 • Miroslav Gašparović
 • Ira Karlović
 • Nada Lang
 • Ivan Mirnik
 • Božena Šarčević

Nadzorni odbor:

 • Zdenka Kapko-Foretić
 • Višnja Mažuran
 • Robert Strecha

Časni sud:

 • Naima Balić
 • Silvio Foretić
 • Marino Tušek

Povijest Zavoda

Hrvatski glazbeni zavod osnovan je kao društvo ljubitelja glazbe i po ustroju to je i danas. Prvi članovi upisani su u siječnju 1827., a do kraja godine, u tada malom Zagrebu s desetak tisuća stanovnika, bilo ih je čak stotinu i jedanaest. Tako se Zagreb pridružio drugim gradovima Habsburške Monarhije u kojima su se građani okupljali u glazbenim društvima, kao što je bilo u Ljubljani 1794., Beču 1812. te u Rijeci i Varaždinu, gdje su društva također utemeljena 1827. Među osnivačima zagrebačkog društva bio je Georg (Juraj) Karl Wisner von Morgenstern, tada najškolovaniji glazbenik i nositelj glazbenog života Zagreba. Uz njega su se u prvim godinama djelovanja svojim radom istaknuli trgovac Đuro Popović, suci Franjo Čačković Vrhovinski i Dragutin Klobučarić te glazbenici Ivan Padovec i Ferdo Livadić. Prvi koncert, na kojem je nastupio Društveni orkestar koji su činili članovi društva, priređen je 18. travnja 1827. u dvorani tadašnje Kraljevske akademije, danas Gornjogradske gimnazije na Katarininu trgu. Taj se datum smatra početkom rada društva i obilježava se kao Dan Hrvatskoga glazbenog zavoda.

Naša zgrada

Prvo sjedište Hrvatskoga glazbenog zavoda bilo je u privatnoj kući na Griču u Zagrebu, na današnjoj adresi Grič 2. Već nakon šest mjeseci djelovanja HGZ se preselilo u Radićevu 16, a od 1829. do 1853. uprava i novoosnovana glazbena škola HGZ-a imali su besplatan smještaj u dvjema prostorijama zgrade Kraljevske akademije na Katarininu trgu, gdje se danas nalazi Gornjogradska gimnazija. Nakon toga sjedište HGZ-a godinama je mijenjalo lokacije na Gornjemu gradu.