Hrvatski glazbeni zavod

Kontakt

Raul Knežević, poslovni tajnik


Tel. +385 (0)1 48 30 833
Rad sa strankama: pon – pet od 11 do 14 sati

Dr. sc. Nada Bezić, voditeljica knjižnice i zbirke arhivske građe


Tel. +385 (0)1 48 30 824
Rad sa strankama: pon i pet. od 11 do 14 sati, sri od 11 do 14 i od 16 do 20 sati

Ivana Travaš, blagajnica


Tel. +385 (0)1 48 30 822
Radno vrijeme: pon – pet od 11 do 13 sati i od 18 do 20 sati te sat prije početka koncerta

Berislav Vertl, domar i inspicijent

Tel. +385 (0)99 50 73 325
Radno vrijeme: pon – pet od 8 do 14 sati te prije i za vrijeme koncerta

Đuka Žunić, čistačica
Radno vrijeme: pon – pet od 8 do 16 sati