Hrvatski glazbeni zavod

Kontakt

Raul Knežević poslovni tajnik


Tel. +385 (0)1 48 30 833
Rad sa strankama: ponedjeljak – petak od 11 do 14 sati

Nada Bezić voditeljica knjižnice i zbirke arhivske građe


Tel. +385 (0)1 48 30 824
Rad sa strankama: ponedjeljak, srijeda i petak od 11 do 14 sati, te srijeda od 16 do 20 sati

Ivana Travaš blagajnica


Tel. +385 (0)1 48 30 822
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 11 do 13 i od 18 do 20 sati te uvijek sat prije početka koncerta

Berislav Vertl domar i inspicijent

Tel. +385 (0)99 50 73 325
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 8 do 14 i 17 do 19 sati, te prije i za vrijeme koncerta

Đuka Žunić čistačica
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati