Hrvatski glazbeni zavod

Predsjednici

Gustav Prandau (1807–1885), vlastelin

1827–1828.

Mirko Ožegović (1775–1869), biskup

1828–1829.

Josip Sermage (1761–1833), vrhovni ravnatelj školstva

1829–1833.

Karlo Ivan Petar Sermage (1793–1851), vrhovni ravnatelj školstva

1834–1836.

Antun Kukuljević (1776–1851), političar

1836–1846.

Mihael Maksimilijan Vucić (1799–1846), kanonik

1846.

Ivan Kralj (1792–1878), biskup

1847–1854.

Josip Bunjevac (1797–1868), političar

1854–1862.

Dragutin Klobučarić (1794–1886), kulturni djelatnik, klarinetist

1862–1886.

Franjo Gašparić (1822–1893), pomoćni biskup; pokrovitelj HGZ-a (1890–1893)

1886–1890.

Vladislav Cuculić (1845–1892), pravnik i kulturni djelatnik

1890–1892.

Julije Drohobeczky (1853–1934), biskup, politički i kulturni djelatnik

1893–1919.

Robert Siebenschein (1864–1938), odvjetnik i političar

1919–1929.

Antun Goglia (1867–1958), povjesničar glazbe, violončelist i pravnik

1929–1946.

Ivo Tijardović (1895–1976), skladatelj i dirigent

1946–1952.

Milan Žepić (1900–1976), liječnik

1952–1976.

Stjepko Humel (1920–2009), povjesničar umjetnosti

1976–1991.

Andre Mohorovičić (1913–2002), arhitekt i povjesničar umjetnosti

1991–2002.

Marcel Bačić (r. 1948), akademski slikar-grafičar

2002. – 10. 1. 2018.

Niko Đurić (r. 1950.) pravnik

14. 3. 2018. –