Hrvatski glazbeni zavod

Ravnateljstvo

Hrvatski glazbeni zavod je društvo prijatelja glazbe i glazbenika amatera, neprofesionalna i neprofitna udruga čiji je cilj njegovanje, unapređivanje i širenje glazbene umjetnosti, osobito hrvatske, među svojim članovima i ostalim stanovnicima Republike Hrvatske. Društvom upravlja Ravnateljstvo bez naknade za svoj rad. Niz godina Ravnateljstvo su činili samo glazbenici amateri i ljubitelji glazbe raznih zanimanja, no u 20. stoljeću u njega ulaze i profesionalni glazbenici.

Broj članova tijekom povijesti se mijenjao, a danas ih je jedanaestero.

Predsjednik:

  • red. prof. art. Marcel Bačić

Potpredsjednici:

  • red. prof. art. Mladen Janjanin
  • Seadeta Midžić, prof.

Tajnik: red. prof. art. Ljubomir Gašparović

Članovi:

  • Ira Karlović, prof.
  • dr. sc. Snješka Knežević
  • prof. emeritus Tonko Ninić
  • Silvije Novak, prof.
  • dr. sc. Eva Sedak †
  • mr. sc. Josip Šaban †
  • prof. dr. sc. Božena Šarčević