Hrvatski glazbeni zavod

Ravnateljstvo

Hrvatski glazbeni zavod društvoje prijatelja glazbe i glazbenika amatera, neprofesionalna i neprofitna udruga u kulturi i umjetnosti čiji je cilj njegovanje, unapređivanje i širenje glazbene umjetnosti, osobito hrvatske. Društvom upravlja ravnateljstvo, koje poput nadzornog odbora i časnog suda djeluje počasno, bez novčane naknade.

Niz godina ravnateljstvo je bilo sastavljeno samo od glazbenika amatera i ljubitelja glazbe različith zanimanja, a od 20. stoljeća njegovi su članovi i profesionalni glazbenici.

Broj članova ravnateljstva tijekom povijesti se mijenjao, danas ih je jedanaestero.

Predsjednik:

 • Niko Đurić

Potpredsjednici:

 • Mladen Janjanin
 • Seadeta Midžić

Tajnik: Ljubomir Gašparović

Članovi:

 • Siniša Bizović
 • Divna Divić-Puškarski
 • Miroslav Gašparović
 • Ira Karlović
 • Nada Lang
 • Ivan Mirnik
 • Božena Šarčević

Nadzorni odbor:

 • Zdenka Kapko-Foretić
 • Višnja Mažuran
 • Robert Strecha

Časni sud:

 • Naima Balić
 • Silvio Foretić
 • Marino Tušek