ALBUM popijevaka hrvatskih suvremenih skladatelja / uredio Dr. Božidar Širola, 1943, 27 skladbi.

BERSA, Blagoje: Andante za simfonijski orkestar, partitura, 2010.

BERSA, Blagoje: Capriccio-Scherzo, op. 25c, partitura, 2012.

BERSA, Blagoje: Djela za klavir, 2010, 23 skladbe.

Bjelinski

BERSA, Blagoje: Djela za zbor, 2010.

BERSA, Blagoje: Dramatska predigra, op. 25a, partitura, 2011.

BERSA, Blagoje: Idila, op. 25b, partitura, 2012.

BERSA, Blagoje: Menuet za gudački kvartet, op. 14, partitura i dionice, 2011.

BERSA, Blagoje: Povero Tonin, za violinu i klavir, op. 1, 2011.

BERSA, Blagoje: Revêrie, elegija za violončelo i klavir, op. 49, 2011.

BERSA, Blagoje: Sablasti, 2013.

BERSA, Blagoje: Sunčana polja, partitura, 2013.

BERSA, Blagoje: Trio za klavir, violinu i violončelo, op. 7, partitura i dionice, 2011.

BJELINSKI, Bruno: Ciciban, za glas i klavir  / stihovi Otona Župančića; prijevod Gustav Krklec, 1950. 

BJELINSKI, Bruno: Proljetne igre, za klavir, 1961.

BJELINSKI, Bruno: Tokata za klavir, 1951. 

BURIĆ, Marijan: Galiotova pesan, za glas i klavir / stihovi Vladimira Nazora, 1950. 

Cipra

CIPRA, Milo: Sonatina za klavir, 1962.

DEVČIĆ, Natko: Koraci. Pet pokreta za klavir, 1965. 

DEVČIĆ, Natko: Sjećanja. Dvije pjesme za tenor i klavir / stihovi Jure Kaštelana, 1950. 

DOBRONIĆ, Antun: Zemlja i sunce, na osnovi jugoslavenske pučke muzike iz Hercegovine (minijature) za klavir, 1932. 

DUGAN, Franjo: Tokata za orgulje / za klavir preradio Svetislav Stančić, 1935.

GRGOŠEVIĆ, Zlatko: Od kolijevke do motike. Ciklus popijevaka za sopran i klavir na tekstove pučke poezije, 1932. 

JARNOVIĆ, Ivan Mane: Dueti za dvije violine / kritički obradio Ladislav Miranov, II. izd., 1956. 

JARNOVIĆ, Ivan Mane: XII koncert u D-duru, za violinu i klavir / klavirski izvadak Fran Lhotka, 1971. 

KELEMEN, Milko: Tema s varijacijama za klavir, 1953. 

KIRIGIN, Ivo: Poema za klavir, 1951. 

KUNC, Božidar: Sonata za violoncello i klavir u D-duru, op. 5. / redaktura Marija i Petar Bergamo, 2000. 

KUNC, Božidar: Šest bagatela op. 44 za klavir, 1951. 

LHOTKA, Fran: Dvije hrvatske rapsodije. Sljepačka, za violinu i klavir, II. izd., 1961. 

LHOTKA, Fran: Dvije hrvatske rapsodije. Žetelačka, za violinu i klavir, II. izd., 1956. 

LHOTKA-KALINSKI, Ivo: Tri pjesme Mate Balote za srednji glas i klavir, 1961.

LIVADIĆ, Ferdo: Dva scherza za klavir / obradio i redigirao Svetislav Stančić, 1964. 

Livadić

LIVADIĆ, Ferdo: Notturno za klavir solo / redigirao i priredio Jurica Murai, 1975.

LUKAČIĆ, Ivan: Odabrani moteti (Duhovni koncerti). Iz djela “Sacrae cantiones”  (1620) / obradio i s historijsko-kritičkim uvodom izdao dr. Dragan Plamenac, II. izd., 1975. 

MATETIĆ-RONJGOV, Ivan: Hopak za glas i klavir, 1950. 

MATETIĆ-RONJGOV, Ivan: Roženice za mješoviti zbor, alt i bariton solo / stihovi Mate Balota, 1950. 

PAGANINI, Niccolo - ŠULEK, Stjepan: Caprice XXIV. violina i klavir / prstomet u violinskoj dionici prof. V. Huml, 1956. 

Papandopulo

PAPANDOPULO, Boris: Scherzo fantastico za klavir, 1961. 

PAPANDOPULO, Boris: Sonatina za klavir, 1965. 

PEJAČEVIĆ, Dora: Iz klavirske lirike za klavir solo / izbor i revizija teksta Ladislav Šaban, 1978. 

Skladbe starih hrtvatskih skladatelja

SKLADBE starih hrvatskih skladatelja 18. stoljeća iz Dubrovnika i Krka za klavir  / obradio i redigirao Ladislav Šaban, 1975. 

Sadržaj: L. SORKOČEVIĆ: Sonata, L. SORKOČEVIĆ: Četiri studije, Neutvrđeni skladatelj 18. st. iz grada Krka, rukopis samostana Košljuna: Sonata za čembalo, I. M. JARNOVIĆ: Fantasia in rondo, T. RESTI: Varijacije. 

ŠIROLA, Božidar: Trio u D-duru za klavir, violinu i violoncello, 1939. 

ŠULEK, Stjepan: I. koncert B dur za klavir i orkestar, 1961. Obradba za dva klavira.

ŠULEK, Stjepan: Sonata za klavir, 1951. 

ZLATIĆ, Slavko: Varijacije na narodnu temu (Iz Posavine-Jasenovac) za četveroglasni ženski zbor, alt solo i klavir, 1950. 

ZLATIĆ, Slavko: Tri šaljive momačke pjesme za tenor i klavir / tekst narodne poezije, 1951. 

 

Rasprodana izdanja:

BERSA, Blagoje: Po načinu starih “Airs de ballet” za klavir, 1932. 

CIPRA, Milo: Jedanaest varijacija na narodni napjev iz Bosne, za klavir, 1948.

DUGAN, Franjo: Sonata za violinu i klavir / aplikaturu za violinsku dionicu izradio Vaclav Huml, 1939.

LISINSKI, Vatroslav: Ljubav i zloba. opera u dva čina (tri slike) / tekst napisao Janko Car, preradio Dimitrije demeter. nova obradba Tita Strozzija; muzički dio nove obradbe i klavirski izvadak Fran Lhotka, 1948. 

LISINSKI, Vatroslav: Zborovi / redaktor Slavko Zlatić, 1956.  (zborske partiture postoje za neke zborove)

MATETIĆ-RONJGOV, Ivan: Ćaće moj. Tužaljka za mješoviti zbor, 1948. 

PAPANDOPULO, Boris: Contradanza za klavir, 1961. 

PAPANDOPULO, Boris: Improvizacija i igra za violinu solo, 1983. 

PAPANDOPULO, Boris: Osam studija za klavir, 1961. 

PINTARIĆ, Fortunat O.: Kompozicije za klavir / revidirao i obradio Svetislav Stančić, V. izd., 1978. 

ŠIROLA, Božidar: Gudački kvartet d-mol (Međimurski), 1927. - Partitura. 

ŠULEK, Stjepan: Studio (In omaggio a Vaclav Huml) per violino e pianoforte, 1979.

TAJČEVIĆ, Marko: Sedam balkanskih igara za klavir, II. izd., 1949. 

 

I. Skladbe za klavir

 1. Dora PejačevićBERSA, Blagoje: Djela za klavir / redaktor Petar Bergamo, 2010. – XXIX + 161 str
 2. BJELINSKI, Bruno: Proljetne igre, za klavir, 1961. - 31 str.
  Sadržaj: I. Prvo jutro u planini, II. Osamljena djevojka, III. Neobuzdana igra, IV. Među borovima, V. Veseli povratak.
 3. BJELINSKI, Bruno: Tokata za klavir, 1951. - 11 str.
 4. CIPRA, Milo: Sonatina za klavir, 1962. - 23 str.
 5. DEVČIĆ, Natko: Koraci. Pet pokreta za klavir, 1965. - 11 str.
  Sadržaj: Koraci groteskni, Koraci oprezni, Koraci trčeći, Koraci bojažljivi, Koraci neodmjereni.
 6. DOBRONIĆ, Antun: Zemlja i sunce, na osnovi jugoslavenske pučke muzike. Iz Hercegovine (minijature) za klavir, 1932. - 12 str. 
  Sadržaj: 1. Vrati se, Smiljko, 2. Pred mehanom, 3. Dani srebrom okovani, 4. Beri me, beri, 5. Muzika Kadragić Ahmeda. - Str. 11-12: Teme. 
 7. DUGAN, Franjo: Tokata za orgulje / za klavir preradio Svetislav Stančić, 1935. - 35 str.
 8. KELEMEN, Milko: Tema s varijacijama za klavir, 1953. - 28 str.
 9. KIRIGIN, Ivo: Poema za klavir, 1951. - 16 str.
 10. KUNC, Božidar: Šest bagatela op. 44 za klavir, 1951. - 23 str.
 11. LIVADIĆ, Ferdo: Dva scherza za klavir / obradio i redigirao Svetislav Stančić, izd., 1964. - 7 str.
 12. LIVADIĆ, Ferdo: Notturno za klavir solo / redigirao i priredio Jurica Murai, 1975. - 13 str. Str. /IV/: Predgovor, str. /V/: Preface.
 13. PAPANDOPULO, Boris: Scherzo fantastico za klavir, 1961. - 15 str.
 14. PAPANDOPULO, Boris: Sonatina za klavir, 1965. - 24 str.
 15. PEJAČEVIĆ, Dora: Iz klavirske lirike za klavir solo / izbor i revizija teksta Ladislav Šaban, 1978. - 42 str.
  Sadržaj: Libela, op. 32 br. 2; Dva intermezza, op 38; U cvijetnom vrtlogu, op. 45; Dvije skice za klavir, op. 44 (Tebi, Pred tovijm likom); Dva notturna, op. 50; Humoreska, op. 54 br. 1; U hirovitom raspoloženju, op. 54 br. 2;  Capriccio, op. 47. - Str. V-IX: Predgovor, str. X-XIV: Preface.
 16. SKLADBE starih hrvatskih skladatelja 18. stoljeća iz Dubrovnika i Krka za klavir   / obradio i redigirao Ladislav Šaban, 1975. - 48 str.
  Sadržaj: Luka SORKOČEVIĆ: Sonata, Luka SORKOČEVIĆ: Četiri studije, Neutvrđeni skladatelj 18. st. iz grada Krka, rukopis samostana Košljuna: Sonata za čembalo, Ivan Mane JARNOVIĆ: Fantasia in rondo, Toma RESTI: Varijacije. - Str. /III-IV/: Predgovor, str. /V-VI/: Preface.
 17. ŠULEK, Stjepan: I. koncert B-dur za klavir i orkestar, 1961. - 71 str. Obradba za dva klavira.
 18. ŠULEK, Stjepan: Sonata za klavir, 1951. - 24 str.
 19. ZAJC, Ivan: Vienac pučkih jugoslavenskih melodija, op. 681, 1890. - 7 str.

Rasprodana izdanja:

 1. BERSA, Blagoje: Po načinu starih “Airs de ballet” za klavir, 1932. - 12 str.
 2. CIPRA, Milo: Jedanaest varijacija na narodni napjev iz Bosne, za klavir, 1948. 26 str.
 3. PAPANDOPULO, Boris: Contradanza za klavir, 1961. - 11 str.
 4. PAPANDOPULO, Boris: Osam studija za klavir, 1961. - 47 str.
 5. PINTARIĆ, Fortunat O.: Kompozicije za klavir / revidirao i obradio Svetislav Stančić, V. izd, 1978. - 19 str.
  Sadržaj: Pastorellae, Fantasiae secundum stylum receentissimum, Rondo. Str. /3/: Predgovor iz III. izdanja.
 6. TAJČEVIĆ, Marko: Sedam balkanskih igara za klavir, II. izd, 1949. - 17 str.

II. Skladbe za glas i klavir

 1. Album popjevakaAlbum popijevaka hrvatskih suvremenih skladatelja / uredio Dr. Božidar Širola, 1943. - 87 str. 27 skladbi.
 2. BJELINSKI, Bruno: Ciciban, za glas i klavir  / stihovi Otona Župančića; prijevod Gustav Krklec, 1950. -  /19 str./
  Sadržaj: Vrapci i strašilo, Uspavanka, Žabe, Ciciban je zaspao, Zvona.
 3. BURIĆ, Marijan: Galiotova pesan, za glas i klavir / stihovi Vladimira Nazora, 1950. - 11 str.
 4. DEVČIĆ, Natko: Sjećanja. Dvije pjesme za tenor i klavir / stihovi Jure Kaštelana, 1950. - 11 str.
  Sadržaj: Jezero na Zelengori, San u kamenu.
 5. GRGOŠEVIĆ, Zlatko: Od kolijevke do motike. Ciklus popijevaka za sopran i klavir na tekstove pučke poezije, 1932. - 28 str.
  Sadržaj:  I. (Na babinjama), II. (Uspavanka), III. (Dječja), IV. (Pastiri na paši), V. (Kolo igra),  VI. (Ašik), VII. (Svatovska), VIII. (Žetelačka), IX. (Momačka), X.(Zavjetna - kod Marije Bistrice), XI. (Soldačka), XII. (Sljepačka), XIII. (Naricaljka). - Str. 2: /Riječ kompozitora/.
 6. LHOTKA-KALINSKI, Ivo: Tri pjesme Mate Balote za srednji glas i klavir, 1961.- 15 str.
  Sadržaj: 1. Koza, 2. Dvi daske, 3. Roženice.
 7. LUKAČIĆ, Ivan: Odabrani moteti (Duhovni koncerti). Iz djela “Sacrae cantiones”  (1620) / obradio i s historijsko-kritičkim uvodom izdao dr. Dragan Plamenac, II. izd., 1975. - 53 str. 
  Sadržaj: 11 skladbi za 1-5 glasova uz klavir ili orgulje. - Str. 3-12: Predgovor, str. 13-14: Introduction, str. 14-15: Zur Einführung, str. 16: faksimili izvornog zapisa.
 8. MATETIĆ-RONJGOV, Ivan: Hopak za glas i klavir, 1950. - 7 str.
 9. ZLATIĆ, Slavko: Tri šaljive momačke pjesme za tenor i klavir / tekst narodne poezije, 1951. - 18 str.
  Sadržaj: 1. Serenada konjokradice, 2. Jadikovka mladoženje, 3. Majko moja, oženi me mlada.

III. Skladbe za violinu, violoncello (i klavir)

 1. Ivan Mane JarnovićBERSA, Blagoje: Povero Tonin, za violinu i klavir, op. 1 / redaktor Petar Bergamo, 2011. – X + 7 + 3 str.
 2. BERSA, Blagoje: Revêrie, elegija za violončelo i klavir, op. 49 / redaktor Petar Bergamo, 2011. – XI + 8 + 3 str.
 3. JARNOVIĆ, Ivan Mane: XII koncert u D-duru, za violinu i klavir / klavirski izvadak Fran Lhotka, 1971. - 59 + 18 str. Str. /II/: uvod, str. /III-IV/: faksimil I. izdanja.
 4. KUNC, Božidar: Sonata za violoncello i klavir u D-duru, op. 5. / redaktura Marija i Petar Bergamo, 2000. - 47 + 14 str.
 5. LHOTKA, Fran: Dvije hrvatske rapsodije. Sljepačka, za violinu i klavir, II. izd, 1961. - 12 + IV str.
 6. LHOTKA, Fran: Dvije hrvatske rapsodije. Žetelačka, za violinu i klavir, II. izd. 1956. - 17 + 6 str.
 7. PAGANINI, Niccolo - ŠULEK, Stjepan: Caprice XXIV. violina i klavir / prstomet u violinskoj dionici prof. V. Huml, 1956. - 12 + 4 str.

Rasprodano:

 1. DUGAN, Franjo: Sonata za violinu i klavir / aplikaturu za violinsku dionicu izradio Vaclav Huml, 1939. - 40 + 12 str.
 2. PAPANDOPULO, Boris: Improvizacija i igra za violinu solo, 1983. - 12 str.
 3. ŠULEK, Stjepan: Studio (In omaggio a Vaclav Huml) per violino e pianoforte, 1979. - 16 + 4 str.

IV. Komorna glazba

 1. BERSA, Blagoje: Trio za klavir, violinu i violončelo, op. 7, partitura i dionice / redaktor Petar Bergamo, 2011. – XIII + 49 + 14 + 14 str.
 2. BERSA, Blagoje: Menuet za gudački kvartet, op. 14, partitura i dionice / redaktor Petar Bergamo, 2011. – XI + 6 + 3 + 3 + 3 + 3 str.
 3. JARNOVIĆ, Ivan Mane: Dueti za dvije violine / kritički obradio Ladislav Miranov, II. izd. 1956. - Dionice. - 9 + 7 str. Str. 2: Riječ obrađivača, str. 3: Ivan Mane Jarnović /bio-bibliografski podaci/.
 4. LUKAČIĆ, Ivan: Odabrani moteti (Duhovni koncerti). Iz djela “Sacrae cantiones”  (1620) / obradio i s historijsko-kritičkim uvodom izdao dr. Dragan Plamenac, II. izd., 1975. - 53 str. 
  Sadržaj: 11 skladbi za 1-5 glasova uz klavir ili orgulje. - Str. 3-12: Predgovor, str. 13-14: Introduction, str. 14-15: Zur Einführung, str. 16: faksimili izvornog zapisa.
 5. ŠIROLA, Božidar: Trio u D-duru za klavir, violinu i violoncello, 1939. - Dionice. 41 + 10 + 8 str.
 6. ŠULEK, Stjepan: I. koncert B dur za klavir i orkestar, 1961. - 71 str. Obradba za dva klavira.

Rasprodano:

 1. ŠIROLA, Božidar: Gudački kvartet d-mol (međimurski), 1927. - Partitura. 44 str.

V. Zborska djela

 1. Ivan LukačićBERSA, Blagoje: Djela za zbor / redaktor Petar Bergamo, 2010. – XIX + 66 str.
 2. LUKAČIĆ, Ivan: Odabrani moteti (Duhovni koncerti). Iz djela “Sacrae cantiones”  (1620) / obradio i s historijsko-kritičkim uvodom izdao dr. Dragan Plamenac, II. izd., 1975. - 53 str. 
  Sadržaj: 11 skladbi za 1-5 glasova uz klavir ili orgulje. - Str. 3-12: Predgovor, str. 13-14: Introduction, str. 14-15: Zur Einführung, str. 16: faksimili izvornog zapisa.
 3. MATETIĆ-RONJGOV, Ivan: Roženice za mješoviti zbor, alt i bariton solo / stihovi Mate Balota, 1950. - 33 str.
 4. ZLATIĆ, Slavko: Varijacije na narodnu temu (Iz Posavine-Jasenovac) za četveroglasni ženski zbor, alt solo i klavir, 1950. - 16 str.

Rasprodano:

 1. LISINSKI, Vatroslav: Zborovi / redaktor Slavko Zlatić, 1956. - 68 str.
  Sadržaj: 18 zborova za muški i mješoviti zbor a capp., muški i mješoviti zbor i klavir. Od toga tri zbora iz opere “Porin”, Ofertorij “Cum invocarem” za sopran solo, zbor i orkestar / izvadak za orgulje Slavko Zlatić. - Str. /3/: Predgovor.
 2. MATETIĆ-RONJGOV, Ivan: Ćaće moj. Tužaljka za mješoviti zbor, 1948. - 11 str.

VI. Orkestar

 1. BERSA, Blagoje: Andante za simfonijski orkestar, partitura / redaktor Mladen Tarbuk, 2010. – XIV + 25 str.
 2. BERSA, Blagoje: Capriccio-Scherzo op. 25c, partitura / urednik Mladen Tarbuk, 2012, - XVIII + 25 str.
 3. BERSA, Blagoje: Dramatska predigra, op. 25a, partitura / redaktor Petar Bergamo, 2011. – XVIII + 84 str.
 4. BERSA, Blagoje: Idila, op. 25b, partitura / urednik Mladen Tarbuk, 2012. – XVIII + 17 str.
 5. BERSA, Blagoje: Sablasti, partitura / urednik Mladen Tarbuk, 2013. – XVII + 65 str.
 6. BERSA, Blagoje: Sunčana polja, partitura/ urednik Mladen Tarbuk, 2013. – XVII + 49 str.

VII. Opera

 1. LISINSKI, Vatroslav: Ljubav i zloba. opera u dva čina (tri slike) / tekst napisao Janko Car, preradio Dimitrije demeter. nova obradba Tita Strozzija; muzički dio nove obradbe i klavirski izvadak Fran Lhotka, 1948. - 236 str. Str. 5-8: Predgovor (hrvatski, ruski, francuski), reprodukcija portreta V. Lisinskog i plakata izvedbe iz 1846. godine.

BIG BAND HGZ-a

 • 18 GOD. BIG BAND-a HRVATSKOG GLAZBENOG ZAVODA, dirigenti: Marijan Domić i Zlatko Dvoržak, 1998.
 • DVADESET GODINA BIG BAND-a HRVATSKOG GLAZBENOG ZAVODA, dirigent: Marijan Domić, 2001.
 • U POVODU 25. GODIŠNJICE DJELOVANJA BIG BAND-a HRVATSKOG GLAZBENOG ZAVODA, dirigent: Zlatko Dvoržak, 2005.
 • LATINO BALADE BLUES – SJEĆANJE NA RAYA CHARLESA, izvođači: Latino kvartet, Kvartet S. Plaveca, Big Band HGZ-a, dirigent: Zlatko Dvoržak, 2006. 

DRUŠTVENI ORKESTAR HGZ-a

 • MUZIKA IZ ALGAROTTIJEVE ZBIRKE, dirigent: Igor Gjadrov, 2005.
 • MUZIKA IZ ALGAROTTIJEVE ZBIRKE II., dirigent: Zoran Juranić, 2009.

HGZ – ISCM

 • Koncert u povodu osamdesete godišnjice osnivanja ogranka Međunarodnog društva za suvremenu muziku (ISCM) pod okriljem Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu, Plamenac, Schönberg, Webern, Štolcer Slavenski , 2007.

Više članaka ...

Developed in conjunction with Joomla extensions.