2004.    
14. IV.  Marcel Bačić, Rođenje perspektive iz duha muzike 
28. IV.  Viktor Žmegač, Gustav Mahler i književnost
19. V.  Vladimir Biti, O «muzičnosti» pripovijedanja 
26. V. 

Branko Despot, Metafizika muzike  

   
2005.  
26. I.  Aleksandar Flaker, Godišnja doba (civilizacija u književnosti, glazbi i slikarstvu) 
9. II.  Zoran Kravar, Libreto kao škola ljubavi
14. XII.  Marcel Bačić, Plavi jahač 
   
2006.   
15. III.  Nikša Gligo, Plavi jahač. Odnos prema tekstu.  
29. III.  Vladimir Biti, Plavi jahač. O problemu oblika. 
5. IV.  Zvonimir Kravar, Plavi jahač. Znakovi inovacije. 
3. V.  Dalibor Davidović i Petar Milat, Plavi jahač. O anarhiji u glazbi. 
24. V.  Plavi jahač. «Žuti zvuk». 
   
2007.   
31. I.  Marija Bergamo, Prema jednom «Nacrtu nove estetike glazbe». Trijezne prosudbe u turbulentnom vremenu: Busonijev «napredak uz pomoć tradicije» 
28. III.  Zoran Kravar, «Doktor Faust» Ferruccia Busonija (slušaonica)
17. IV.  Nikša Gligo, Prema jednom «Nacrtu nove estetike glazbe». Godina 1957.
7. XI.  Dalibor Davidović i Leon Stefanija, Prema jednom «Nacrtu nove estetike glazbe». 2007: Adventures in modern music».
5. XII.  Nedjeljko Fabrio, Danuncijada 
   
2008.   
27. II.  Božidar Violić, Opera kao drama – ili – redateljsko čitanje jedne glazbene kritike 
9. IV.  Vjekoslav Nježić, Klesanje u vremenu  
7. V.  Mladen Tarbuk, Daleki zvuci  
29. X.  Silvio Foretić, Nastajanje prevođenjem  
26. XI.  Marcel Bačić, Mora li se muzika slušati? (Na tragu Rudolfa Kolischa) 
   
2009.   
28. I.  Baldo Mikulić, Petra Brusić, Glazbolijek 
24. II.  Aleksandra Murai, Fašnik u Zagrebu nekoć 
20. X.  Pavel Rojko, Ružica Ambruš-Kiš, Marcel Bačić, Može li pedagogija biti pravedna prema muzici? 
27. X.  Giga Gračan, Dubravka Oraić-Tolić, Sjećanje na Detlefa – muzikolog i njegove mace 
24. XI.  Viktor Žmegač, Zoran Kravar, Marcel Bačić, Majstori iz drugog plana 
14. XII.  Philip Pickett (Velika Britanija), Razbijanje šifre: istraživanje i odgonetavanje tajni barokne izvedbene prakse 
   
2010.   
23. II.  Zoran Kravar, Glazba kao usputna tema 
30. XI.
Nives Opačić, Javna komunikacija u vrijeme tranzicije i globalizacije (u Hrvatskoj)
   
2011.   
22. XI.  Zoran Kravar, Wagner kao Fantasy 

Developed in conjunction with Joomla extensions.