J. Bajamonti Salve Regina, autograf

Knjižnica HGZ-a sadrži muzikalije, knjige o glazbi i glazbene časopise. U 19. stoljeću to nije bila jedina glazbena knjižnica u Zagrebu, ali je svakako bila najznačajnija. Prve muzikalije nabavljene su usporedo s osnivanjem Društvenog orkestra, a osnutak knjižnice spominje se već u prvom članku statuta iz 1827. g.

Krajem prve godine rada Društvo je posjedovalo 135 muzikalija, a novi poticaj širenju knjižnice dalo je osnivanje glazbene škole 1829. Knjižnica je nastajala velikim dijelom zahvaljujući poklonima. Svoje zbirke muzikalija darovali su među prvima pokrovitelji biskup Maksimilijan Vrhovac te osobito nadbiskup Juraj Haulik, obojica ljubitelji glazbe. O sadržaju knjižnice od početaka do kraja 19. st. svjedoči najstarija inventarna knjiga, jedinstven dokument sačuvan do danas.

Udina-Algarotti

Zalaganjem člana Ravnateljstva Božidara Širole i nadasve Dragana Plamenca 1935. g. predana je na čuvanje u HGZ vrlo vrijedna zbirka muzikalija don Nikole Udine-Algarottija (1791–1838), vlasništvo rimokatoličke župe u Krku. Ta zbirka, bogata ranim izdanjima i rijetkim prijepisima iz 18. i 19. st., poznata je i u inozemstvu budući da je  njezin veliki dio uvršten u bazu podataka Međunarodnog repertoara glazbenih izvora (RISM).

Knjižnica danas posjeduje više od 13.000 svezaka muzikalija, 1.600 knjiga te neveliku zbirku gramofonskih ploča i CD-ova. U zbirci knjiga značajna su najnovija izdanja svjetskih glazbenih enciklopedija (Grove Dictionary of Music and Musicians i Die Musik in Geschichte und Gegenwart).

* * *

Voditelj knjižnice je dr. Nada Bezić, muzikolog i knjižničar.

Developed in conjunction with Joomla extensions.