Arhiv HGZ-a ili točnije Zbirka arhivske građe sadrži spise o povijesti HGZ-a, koncertne programe i plakate, ostavštine glazbenika i drugu arhivsku građu. Povijest Zbirke počinje osnutkom Društva, dakle prvim spisima i računskom knjigom iz 1827. koja je do danas sačuvana. U zbirci od oko 9.000 koncertnih programa i plakata najstariji je plakat iz 1819.

Zbirka arhivske građe zaprema više od 30 dužnih metara. U arhivskom fondu HGZ-a nalaze se spisi, računi i financijska evidencija, dokumentacija glazbene škole i ostala dokumentacija vezana uz Glazbeni zavod; a zasebne su arhivske zbirke koncertnih programa i plakata, zbirka fotografija, rara i miscelanea. Od ukupno 48 ostavštine umjetnika i glazbenih udruženja i ansambala 27 ih je dobiveno od 1978. do danas.

Građa iz arhiva HGZ-a obrađena je u okviru studija muzikologije na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu u brojnim seminarskim, diplomskim, magistarskim (Snježana Miklaušić-Ćeran: Glazbeni život Zagreba u XIX. stoljeću u svjetlu koncertnih programa sačuvanih u Arhivu Hrvatskoga glazbenog zavoda, objavljeno kao knjiga Glazbeni život Zagreba u XIX. stoljeću), pa i doktorskim radnjama (Vjera Katalinić: Nikola Algarotti (Udina) (1791-1838) und seine Musiksammlung). Pregled cjelokupne knjižnice i zbirke arhivske građe nalazi se u magistarskom radu iz muzikologije Nade Bezić (Knjižnica i zbirka arhivske građe Hrvatskoga glazbenog zavoda u Zagrebu - 170 godina skrbi nad hrvatskom glazbenom kulturom, 1996).

Nadareni odlikovani

Developed in conjunction with Joomla extensions.