Pretplatnički ciklusi

Glazbeni umjetnici Zagrebu

2. koncertna sezona 2019.

Velika dvorana u 20 sati

07. 02. 2019.

Bruno Vlahek klavir

07. 03. 2019.

Krešimir Bedek gitara

04. 04. 2019.

Renata Pokupić mezzosopran

Renata Hill klavir

17. 10. 2019.

Ivo Dropulić violina

14. 11. 2019.

Monika Leskovar violončelo

Ivana Švarc Grenda klavir

05. 12. 2019.

Ivan Krpan klavir

Cijena pretplate je 300 kn. Popust za učenike, studente, umirovljenike, invalide, članove HDGU-a i HGZ-a iznosi 20% pa je cijena 240 kn

Cijena pojedinačne ulaznice je 70 kn. Cijena za učenike, studente, umirovljenike, invalide, članove HDGU-a i HGZ-a je 50 kn.

Pretplata i pojedinačne ulaznice mogu se kupiti na blagajni Hrvatskoga glazbenog zavoda.

Organizator: Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika