Pretplatnički ciklusi

Hrvatski komorni orkestar

29. koncertna sezona. Velika dvorana Hrvatskoga glazbenog zavoda u 20 sati

04. 11. 2018.

Kazushi Ono dirigent

Dieter Flury flauta

11. 12. 2018.

Miroslav Homen dirigent

Valentina Fijačko sopran

12. 02. 2019.

Miran Vaupotić dirigent

Filip Merčep marimba

12. 03. 2019.

Tonči Bilić dirigent

Nenad Kačar klavir

09. 04. 2019.

Gianluca Marciano dirigent

Branko Mihanović oboa

14. 05. 2019.

Sebastiano De Filippi dirigent

Marko Zavišić klarinet

Prodaja pretplate do 29. 06 i ponovno od 03. 09. 2018.
na blagajni HGZ-a radnim danom 11 - 14 i 19 - 20 sati

Cijena pretplate: 1. do. 10. red parketa 200 kn, 11. do 20. red parketa 150 kn